Home - 1 - 2 - 4 - 7 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - ZOp friesemuziek.nl vindt u alle Friese muziek en films op cd en dvd. Klik op een van de letters of cijfers hier boven om een overzicht te krijgen van alle schijven met die beginletter of klik op Home om naar een verzameling bekende albums te gaan.


It bêste fan Ritske Numan


It bêste fan Ritske Numan (1988)

It bêste fan Ritske Numan

1 Dat alles is Fryslân foar my - Ritske Numan
2 Memmeleafde - Ritske Numan
3 It âldershûs - Ritske Numan
4 Oan 'e dwersfeart - Ritske Numan
5 De groetnis - Ritske Numan
6 It docht my sa goed - Ritske Numan
7 As it wier is dat de minsken - Ritske Numan
8 Mearke yn 'e loft - Ritske Numan
9 Om utens - Ritske Numan
10 Leafde is mear as al it oare - Ritske Numan
11 De dwersfeart - Ritske Numan
12 It famke fan Burgumerdaem - Ritske Numan
13 It âlde klokhûs - Ritske Numan
14 Wâldsang - Ritske Numan
15 Fryske sang - Ritske Numan
16 Pake syn ark - Ritske Numan
17 It sweltsje - Ritske Numan
18 De âlde fisker by de mar - Ritske Numan
19 Us pake's klok - Ritske Numan
20 De Fryske tael - Ritske Numan